Author: Paweł Timler

Socjoskop realizuje badania terenowe w ramach realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ewaluacji projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną". Celem badania jest analiza adekwatności, użyteczności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Z przyjemnością prezentujemy nową stronę WWW Socjoskopu. Strona została wykonana przez nas dla nas - w ramach rozwijanej w odpowiedzi na "cyfrowe" potrzeby klientów marki Fresh! Mamy nadzieję, że nasza nowa strona internetowa okaże się przydatna zarówno jako źródło informacji o ofercie badawczej Socjoskopu, jak...

Zakończyliśmy ewaluację międzynarodowego projektu "Współpraca międzynarodowa w zakresie  zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą, finansową i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE" realizowanego na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Projekt o wartości 451 762,74 EUR był realizowany ze środków programu " Zapobieganie i walka z przestępczością...