Ewaluacja międzynarodowego projektu zwalczania przestępczości realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie

Ewaluacja międzynarodowego projektu zwalczania przestępczości realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie

Zakończyliśmy ewaluację międzynarodowego projektu „Współpraca międzynarodowa w zakresie  zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą, finansową i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE” realizowanego na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Projekt o wartości 451 762,74 EUR był realizowany ze środków programu „ Zapobieganie i walka z przestępczością 2007 – 2013 (ISEC)”. Głównym celem projektu była poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i finansowych (pranie brudnych pieniędzy, fałszerstwa, kradzieże tożsamości) oraz zapewnienie skutecznej konfiskaty mienia przestępczego w obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.