Uczestniczymy w ewaluacji działań wspierających osoby z upośledzeniem umysłowym

Uczestniczymy w ewaluacji działań wspierających osoby z upośledzeniem umysłowym

KielceSocjoskop realizuje badania terenowe w ramach realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ewaluacji projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Celem badania jest analiza adekwatności, użyteczności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu.  W ramach ewaluacji Socjoskop odpowiada za realizację komponentu jakościowego obejmującego m.in. wywiady z personelem merytorycznym Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Przy okazji wizyty na wschodzie Polski zdjęcie z pięknie odnowionej starówki w Kielcach.