Author: Paweł Timler

Wszystkim, którzy mieli (lub będą mieli) okazję zetknąć się marką Socjoskop składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych i wesołych Świąt, a szczęśliwym posiadaczom naszych "braci mniejszych" życzę dodatkowo, żeby tej wyjątkowej nocy usłyszeli wypowiadane ludzkim głosem same miłe słowa. Paweł Timler...

Socjoskop zakończył realizowane na zlecenie Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. badanie i analizę popytu na ofertę kulturalną instytucji, organizacji i firm prowadzących działalność w kompleksie zabudowań Ruska 46 abc. Badanie było realizowane na potrzeby przygotowywanego projektu rewitalizacyjnego, a jego głównym celem było określenie przyszłego popytu...

Socjoskop prowadzi analizy i opracowuje serię raportów z badań losów zawodowych absolwentów realizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. We współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzimy analizy i opracowujemy raporty z trzech fal Badania losów zawodowych absolwentów, którzy ukończyli uczelnię w latach 2011 - 2014. Na zlecenie Działu...