Realizacja badań

&

Wsparcie techniczne

Chętnie podejmę się zarówno kompleksowej realizacji złożonych projektów badawczych, jak i roli podwykonawcy w zakresie opracowania koncepcji i metodologii badania, realizacji  lub koordynacji fieldwork’u, analizy danych i opracowania raportów badawczych oraz atrakcyjnej prezentacji uzyskanych wyników. W razie potrzeby wspomogę działania Klientów ekspercką wiedzą i doświadczeniem w roli zewnętrznego konsultanta merytorycznego lub za pomocą sprawdzonej sieci ankieterskiej i własnej infrastruktury technicznej zrealizuję zarówno jakościowe jak i ilościowe badania terenowe.

Realizacja badań & wsparcie techniczne – w oparciu o własną sieć ankieterską i system ankietowy pomogę w realizacji badań ilościowych technikami CAWI, CATI i CAPI oraz zautomatyzuję przetwarzanie kwestionariuszy papierowych w badaniach PAPI. Bazując na własnej platformie e-learningowej lub Google Course Builder pomogę stworzyć internetowe kursy i szkolenia. Na życzenie Klienta zorganizuję lub skoordynuję terenową realizację badań ankietowych (PAPI, CAPI), wywiadów indywidualnych (IDI) lub mystery shopping. W przypadku realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) zajmę się również opracowaniem scenariusza, rekrutacją respondentów lub moderowaniem dyskusji w grupie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu obejmującemu zarówno merytoryczną jak i techniczną stronę badań marketingowych i społecznych Socjoskop jest doskonałym partnerem w realizacji Państwa projektów badawczych.

Projekty dedykowane – bazując na bogatym doświadczeniu własnym i zespołu współpracowników podejmę się opracowania oraz realizacji badań uwzględniających specyficzne potrzeby i wymagania każdego z Klientów. W ramach projektów dedykowanych służę wsparciem zarówno na etapie merytorycznego opracowania badań, jak również ich technicznej realizacji w oparciu o infrastrukturę techniczną i specjalistów współpracujących z moją firmą.

Strony internetowe – tworzymy atrakcyjne, intuicyjne w nawigacji i responsywne strony internetowe. Nasze projekty są optymalizowane pod kątem przeglądarek internetowych oraz dostosowane do prawidłowego działania na urządzeniach mobilnych (tablet, smartphone). Wdrażamy rozwiązania E-commerce wspomagające sprzedaż w Internecie. Tworzymy strony WWW o dowolnej strukturze i złożoności, a także mamy specjalną ofertę dla małych firm i przedstawicieli wolnych zawodów.

Identyfikacja Wizualna – projektujemy kompletne Systemy Identyfikacji Wizualnej tak, aby Twoja firma wyróżniała się w tłumie i została zapamiętana przez Klientów. Opracowujemy strategię komunikacji marki, tworzymy logotypy, materiały reklamowe. Na życzenie Klienta przygotujemy Key Visual oraz podstawową lub pełną księgę znaku.

Prezentacje multimedialne – przygotowujemy prezentacje multimedialne na różnych nośnikach i w różnej formie. Tworzymy prezentacje Microsoft PowerPoint, animowane prezentacje Flash, raporty zbiorcze w formie dokumentu PDF. Organizujemy sesje zdjęciowe i filmy promocyjne oraz wykonujemy retusz zdjęć jako uzupełnienie naszej oferty. STARA STRONA