Zakończyliśmy analizę popytu dla Wrocławskiej Rewitalizacji

Zakończyliśmy analizę popytu dla Wrocławskiej Rewitalizacji

wroclawska-rewitalizacjaSocjoskop zakończył realizowane na zlecenie Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. badanie i analizę popytu na ofertę kulturalną instytucji, organizacji i firm prowadzących działalność w kompleksie zabudowań Ruska 46 abc. Badanie było realizowane na potrzeby przygotowywanego projektu rewitalizacyjnego, a jego głównym celem było określenie przyszłego popytu na oferowane usługi, identyfikacja głównych barier oraz wskazanie niezbędnych działań pozwalających na rozwój zarówno oferty kulturalnej, jak i usług dostępnych w remontowanym kompleksie zabudowań – Ruska 46 abc.