Socjoskop realizuje badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Socjoskop realizuje badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Socjoskop prowadzi analizy i opracowuje serię raportów z badań losów zawodowych absolwentów realizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. We współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzimy analizy i opracowujemy raporty z trzech fal Badania losów zawodowych absolwentów, którzy ukończyli uczelnię w latach 2011 – 2014. Na zlecenie Działu Jakości i Akredytacji analizujemy wyniki Ankiety oceny nauczycieli akademickich oraz Formularze oceny własnej wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego, lub z podsumowaniami w formie infografiki:

Losy Zawodowe Absolwentów 2013/2014 – pomiar początkowy

Losy Zawodowe Absolwentów 2012/2013 – pomiar po ponad roku od zakończenia studiów