Wiadomości

Socjoskop prowadzi analizy i opracowuje serię raportów z badań losów zawodowych absolwentów realizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. We współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzimy analizy i opracowujemy raporty z trzech fal Badania losów zawodowych absolwentów, którzy ukończyli uczelnię w latach 2011 - 2014. Na zlecenie Działu...

Socjoskop realizuje badania terenowe w ramach realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ewaluacji projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną". Celem badania jest analiza adekwatności, użyteczności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Z przyjemnością prezentujemy nową stronę WWW Socjoskopu. Strona została wykonana przez nas dla nas - w ramach rozwijanej w odpowiedzi na "cyfrowe" potrzeby klientów marki Fresh! Mamy nadzieję, że nasza nowa strona internetowa okaże się przydatna zarówno jako źródło informacji o ofercie badawczej Socjoskopu, jak...